Tildelinger

Her finner du en oversikt over tildelinger i støtteordningen til produksjon, tilrettelegging og gjenopptagelse av scenekunstproduksjoner rettet mot barn og unge.