Råd og utvalg

Kunstnerisk råd

Søknadene om tilrettelegging/gjenopptakelse blir behandlet av Norsk scenekunstbruk i samråd med Kunstneriske råd.

Kunstnerisk råd består av personer satt sammen på grunnlag av sin kompetanse. Det skal etterstrebes at tilhørighet i ulike deler av scenekunstmiljøet er representert; utøversiden innen teater og dans, formidlingssiden og akademia. Det skal også etterstrebes kjønnsbalanse. Kunstnerisk råd oppnevnes av daglig leder i samråd med Scenekunstbrukets styre.

Kunstnerisk råd har anledning til å innhente vurderinger fra ekstern ekspertise. Medlemmene av kunstnerisk råd sitter normalt i 2 år.

Kunstnerisk råd har følgende sammensetning i 2023:
Geir Hytten, Anders Karterudseter, Huy Le Vo, Eli-Berit Lillesæter og Tor Christian Bleikli.

Fagutvalg

Søknadene om produksjonsmidler/nyproduksjon blir behandlet av et eget fagutvalg.

Fagutvalget består av 3 personer. Det skal etterstrebes at utvalget har bred kompetanse, og at ulike deler av scenekunstmiljøet er representert. Kjønn, bakgrunn og alder skal også være faktorer ved utvelgelse. Fagutvalget skal behandle innkomne søknader til nye prosjekter, og skal også fatte endelig vedtak i sakene.

Fagutvalget har anledning til å innhente vurderinger fra ekstern ekspertise. Medlemmene av fagutvalget sitter i en periode på 2 til 3 år.

Scenekunstbrukets administrasjon er sekretær for utvalget. Det kan av søker klages på saksbehandlingen, men ikke på det faglige kunstneriske skjønn som ligger til grunn for fagutvalgets vedtak.

Fagutvalget har følgende sammensetning i 2023:
Anne Ekenes, Eirik Willyson og Saila Hyttinen.