Om Scenekunstbrukets produksjonsmidler

Støtteordning til produksjon, tilrettelegging og gjenopptagelse av scenekunstproduksjoner rettet mot barn og unge. Prosjektmidlene skal bidra til å styrke utviklingen av nye scenekunstformer for et ungt publikum. I vurderingen av søknadene legges det vekt på originalitet, nyskaping og nyutvikling i prosjektene. Videre vektlegges det at søker i søknaden reflekterer over barn og unge som mottakere av scenekunst.

Produksjonene skal være tilgjengelig for hele landet og skal kunne turnere bl.a. innenfor Den kulturelle skolesekken.

Søknadsfrister 2023:

31.mars kl 13.00
tilrettelegging/gjenopptakelse

1. september kl 13.00
– nye produksjoner
–  tilrettelegging/gjenopptakelse

Hva kan det søkes tilskudd til:

  1. Nye produksjoner eller prosjekter
  2. For tilrettelegging eller gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné.
    NB! For å søke om midler for tilrettelegging og gjenopptakelse må det foreligge en intensjonsavtale om turné for at søknaden skal behandles.
    Dette kan være en avtale innenfor Den kulturelle skolesekken med et fylke/arrangør eller lignende.

Hvem kan søke?

Profesjonelle utøvere, kunstnere, produksjonsmiljøer og produsenter innenfor scenekunst. Prosjektene skal ha profesjonelle utøvere. Søkere skal benytte særskilt søknadsskjema, vi godtar kun elektroniske søknader.

Norsk scenekunstbruk

Scenekunstbruket formidler forestillinger innenfor ulike genre og alderstrinn. Produksjoner som får tildelt midler må på lik linje med andre prosjekter søke om å få komme med i Scenekunstbrukets repertoar. Les mer her

Bruk av søknadsdata:

Vi gjør oppmerksom på at søknadsdata kan bli gjort tilgjengelige for forskere/ brukes i forskningsøyemed. Eventuelle data som publiseres vil være i anonymisert form og kan ikke kunne føres tilbake til søker.